Sociologjia e suksesit

Sociologjia e suksesit

1.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-28.02.2022
2.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-01.03.2022
3.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-02.03.2022
4.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-03.03.2022
5.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.03.2022
6.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- 07.03.2022
7.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-08.03.2022
8.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-09.03.2022
9.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-10.03.2022
10.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-11.03.2022
11.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-14.03.2022
12.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-15.03.2022
13.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-16.03.2022
14.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-17.03.2022
15.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-18.03.2022
16.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-21.03.2022
17.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-22.03.2022
18.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-23.03.2022
19.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-24.03.2022
20.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-25.03.2022
21.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-28.03.2022
22.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-29.03.2022
23.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-30.03.2022
24.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-31.03.2022
25.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-01.04.2022
26.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.04.2022
27.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-05.04.2022
28.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-06.04.2022
29.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-07.04.2022
30.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-08.04.2022
31.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-11.04.2022
32.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-12.04.2022
33.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-13.04.2022
34.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.04.2022
35.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 15.04.2022
36.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 18.04.2022
37.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.04.2022
38.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-20.04.2022
39.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-21.04.2022
40.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-22.04.2022
41.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-25.04.2022
42.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-26.04.2022
43.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-27.04.2022
44.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT 28.04.2022
45.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-29.04.2022
46.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-02.05.2022
47.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-03.05.2022
48.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.05.2022
49.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-05.05.2022
50.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-16.05.2022
51.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-17.05.2022
52.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-18.05.2022
53.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-19.05.2022
54.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-20.05.2022
55.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 05.09.2022
56.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.09.2022
57.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 07.09.2022
58.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 08.09.2022
59.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 09.09.2022
60.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 10.09.2022
61.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 11.09.2022
62.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 12.09.2022
63.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 13.09.2022
64.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.09.2022
65.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 15.09.2022
66.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 16.09.2022
67.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.09.2022
68.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 20.09.2022
69.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 21.09.2022
70.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 22.09.2022
71.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 23.09.2022
72.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 26.09.2022
73.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 28.09.2022
74.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 29.09.2022
75.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 30.09.2022
76.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 03.10.2022
77.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 04.10.2022
78.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 05.10.2022
79.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.10.2022
80.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.10.2022
81.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 07.10.2022
82.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 10.10.2022
83.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 11.10.2022
84.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 12.10.2022
85.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 13.10.2022
86.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.10.2022
87.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 17.10.2022
88.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 18.10.2022
89.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.10.2022
90.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 20.10.2022
91.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 21.10.2022
92.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 24.10.2022
93.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 30.11.2022
94.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- Pluralizmi dhe Interesi per politiken.
95.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- Sondazhet e opinionit publik.
96.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Demokracia si sistem suksesi.
97.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Suksesi Yne.
98.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Identiteti si Pasaporte e Suksesit.
99.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
100.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
101.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
102.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
103.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- “2022-23: Bilance dhe perspektiva”"
104.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli
105.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse - Personazh Suksesi: Afrim Osmani
106.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse.Tema: “Vetë-menaxhimi"
107.
në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse. Tema: "Menaxheri: dje, sot dhe nesër"
108.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT”- në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim – mendësi, filozofi dhe histori domethënëse.Tema : "Menaxhimi i diversitetit"
109.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT”- në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse. 2022-02-06
110.
“Personazhi i suksesit”
111.
Tema: “Suksesi & Inteligjienca Emocionale”
112.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse – “Personazhi i suksesit”
113.
Këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse. Tema: “Homo sapiens”
114.
Tema :” Dashuria (ose dashuria në fokusin e shkencës)”
115.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse.Tema: “Menaxhimi i zemërimit”
116.
Personazh Suksesi: Afrim Osmani
117.
Personazh suksesi: Rajmonda Banaj Lalaj
118.
Tema:” Avantazhet e të qenit optimist”
119.
Tema: "Individi në turmë"
120.
15-03-2023 EMISIONI SOCIOLOGJIA E SUKSESIT “SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse.Tema: “Kurthet e mediave sociale”
121.
15-03-2023 “SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – Tema: “Kurthet e mediave sociale”
122.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” -Tema: “Digjitalizimi”
123.
Tema: “Suksesi dhe mediat sociale

Radio