Sociologjia e suksesit

Sociologjia e suksesit

1.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-28.02.2022
2.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-01.03.2022
3.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-02.03.2022
4.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-03.03.2022
5.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.03.2022
6.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- 07.03.2022
7.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-08.03.2022
8.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-09.03.2022
9.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-10.03.2022
10.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-11.03.2022
11.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-14.03.2022
12.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-15.03.2022
13.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-16.03.2022
14.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-17.03.2022
15.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-18.03.2022
16.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-21.03.2022
17.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-22.03.2022
18.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-23.03.2022
19.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-24.03.2022
20.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-25.03.2022
21.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-28.03.2022
22.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-29.03.2022
23.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-30.03.2022
24.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-31.03.2022
25.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-01.04.2022
26.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.04.2022
27.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-05.04.2022
28.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-06.04.2022
29.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-07.04.2022
30.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-08.04.2022
31.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-11.04.2022
32.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-12.04.2022
33.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-13.04.2022
34.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.04.2022
35.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 15.04.2022
36.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 18.04.2022
37.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.04.2022
38.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-20.04.2022
39.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-21.04.2022
40.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-22.04.2022
41.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-25.04.2022
42.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-26.04.2022
43.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-27.04.2022
44.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT 28.04.2022
45.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-29.04.2022
46.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-02.05.2022
47.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-03.05.2022
48.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-04.05.2022
49.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-05.05.2022
50.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-16.05.2022
51.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-17.05.2022
52.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-18.05.2022
53.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-19.05.2022
54.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-20.05.2022
55.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 05.09.2022
56.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.09.2022
57.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 07.09.2022
58.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 08.09.2022
59.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 09.09.2022
60.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 10.09.2022
61.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 11.09.2022
62.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 12.09.2022
63.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 13.09.2022
64.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.09.2022
65.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 15.09.2022
66.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 16.09.2022
67.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.09.2022
68.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 20.09.2022
69.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 21.09.2022
70.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 22.09.2022
71.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 23.09.2022
72.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 26.09.2022
73.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 28.09.2022
74.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 29.09.2022
75.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 30.09.2022
76.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 03.10.2022
77.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 04.10.2022
78.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 05.10.2022
79.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.10.2022
80.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 06.10.2022
81.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 07.10.2022
82.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 10.10.2022
83.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 11.10.2022
84.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 12.10.2022
85.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 13.10.2022
86.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 14.10.2022
87.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 17.10.2022
88.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 18.10.2022
89.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 19.10.2022
90.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 20.10.2022
91.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 21.10.2022
92.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 24.10.2022
93.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT - 30.11.2022
94.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- Pluralizmi dhe Interesi per politiken.
95.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- Sondazhet e opinionit publik.
96.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Demokracia si sistem suksesi.
97.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Suksesi Yne.
98.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-Identiteti si Pasaporte e Suksesit.
99.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
100.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
101.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
102.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- "
103.
"22:30 SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli- “2022-23: Bilance dhe perspektiva”"
104.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT-nga Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli
105.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse - Personazh Suksesi: Afrim Osmani
106.
“SOCIOLOGJIA E SUKSESIT” – në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse.Tema: “Vetë-menaxhimi"
107.
në studio me Prof. Dr. Lekë Sokoli- këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse. Tema: "Menaxheri: dje, sot dhe nesër"
108.
"Menaxhimi i diversitetit"
109.
Këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse
110.
“Personazhi i suksesit”
111.
Tema: “Suksesi & Inteligjienca Emocionale”
112.
“Personazhi i suksesit”
113.
Këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse. Tema: “Homo sapiens”
114.
” Dashuria (ose dashuria në fokusin e shkencës)”
115.
“Menaxhimi i zemërimit”
116.
Personazh Suksesi: Afrim Osmani
117.
Personazh suksesi: Rajmonda Banaj Lalaj
118.
" Avantazhet e të qenit optimist”
119.
"Individi në turmë"
120.
“Kurthet e mediave sociale”
121.
“Digjitalizimi”
122.
“Suksesi dhe mediat sociale"
123.
“Metamorfoza”
124.
“Suksesi që penalizon”
125.
” Martesa dhe marrëdhëniet në çift
126.
“TumoTirana” – risi & sfida - me Shqipe Berisha
127.
“Familja ndërkulturore”
128.
“Jo luksit...!”
129.
Familja e shek. XXI dhe vlerat universale”. Me Saemira Pino dhe Gani Rroshi
130.
“Vlerat si objekt edukimi dhe transmetimi”
131.
“Rregulli i U-së së përmbysur”
132.
“Stile prindërimi”
133.
“Suksesi dhe edukimi i hershëm”
134.
“Dalja nga tregu”
135.
Perceptimi i suksesit -ERMIONI CEKANI
136.
Këndvështrim –mendësi, filozofi dhe histori domethënëse
137.
FUQIA E DASHAMIRËSISË
138.
MODELE SOCIALE
139.
PERSONAZH SUKSESI - FERID LAMAJ
140.
RREGULLA SUKSESI - SHËNDETI
141.
DIMENSIONET E VARFËRISË
142.
DIVERSITETI
143.
HUMBJA E GJENIVE
144.
KOMUNIKIMI MASIV
145.
VARFËRIA SI DEFEKT PERSONALITETI
146.
PERSONAZH SUKSESI - ENDRI SHANI
147.
KOMUNIKIMI INDIVIDUAL
148.
DITA E POPULLSISË
149.
MAGJIA E MUZIKËS KLASIKE
150.
NDIKIMI I MUZIKËS
151.
REFLEKSION SUKSESI DHE OPTIMIZMI
152.
REFLEKSION MEDIAT SOCIALE & AVANTAZHI I TYRE
153.
'Humanizmi dhe Bamirësia'
154.
"Suksesi dhe Femijëria e Hershme"
155.
"Suksesi dhe Turizmi"
156.
PERSONAZH SUKSESI- BRUNILDA LICAJ
157.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -“Suksesi, Inteligjenca Emocionale & Inteligjenca Artificiale”
158.
EMISIONI SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli
159.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -“Suksesi, Inteligjenca Sociale & Jeta e përditshme”
160.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -“Suksesi, Inteligjenca Sociale & Jeta e përditshme”
161.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -“Suksesi, Inteligjenca Sociale & Jeta e përditshme”. Suksesi ka një emër: "Muaji i Radio Tiranës (Radio Tirana në 85 vjetorin e saj)"
162.
"SOCIOLOGJIA E SUKSESIT"
163.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - Inteligjenca Artificiale dhe Liria: IA po vëzhgon . Suksesi ka emër: RT (Aurora Polo & Endri Miliku)
164.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - I. Inteligjenca Artificiale dhe Makina Filozofike II. Suksesi ka emër: RT (Klementina Dylgjeri&Tea Zani)
165.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - Diktatura dixhitale. Suksesi ka emër: RT (Evis Trebicka)
166.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - I. Suksesi ka emër: RADIO TIRANA
167.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - IA, barazi e babëzi
168.
"SOCIOLOGJIA E SUKSESIT". (Episodi i 18)
169.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -“2023 - Viti i AI”
170.
"SOCIOLOGJIA E SUKSESIT" (Episodi i 19)
171.
"SOCIOLOGJIA E SUKSESIT"(Episodi i 20)
172.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -"Fëmijë të suksesshëm
173.
Fehmi Agani ( sociolog dhe politikan i Kosovës)
174.
"Nëna të suksesshme"
175.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - “Gjysh i suksesshëm”
176.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - “Mesatarja si makth”
177.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli - “Unë dhe gjuha shqipe”
178.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT /Ep.34/
179.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -Argument:Peticione dhe debate.
180.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -"Peticione -shqyrtim rastesh dhe refleksione."
181.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli
182.
10.04.2024 "SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli
183.
|Episodi 43| "SOCIOLOGJIA E SUKSESIT"- nga Kozeta Hoxha dhe Prof. Lekë Sokoli
184.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -Lumturia dhe të rinjtë. |Ep.44|
185.
"Fëmijët e lumtur".|Ep.45|
186.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli -Lumturia dhe ndikimi i divorcit. |Ep.46|
187.
EMISIONI SOCIOLOGJIA E SUKSESIT. EPISODI 48
188.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- nga Kozeta Hoxha dhe Prof. Lekë Sokoli-"Martirët"
189.
'Sociologjia e suksesit'-“Fëmijët nëpër etapat e divorcit”
190.
SOCIOLOGJIA E SUKSESIT- nga Kozeta Hoxha dhe Prof. Lekë Sokoli- "Gjithe ‘fajin’ e ka lumturia" |Ep.53|
191.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli. "Liberalë dhe tradicionalistët në debat"
192.
Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli. "Strategjitë e Lumturisë”
193.
EMISIONI SOCIOLOGJIA E SUKSESIT -Për një universitet konkurues”
194.
"SOCIOLOGJI E SUKSESIT"- Kozeta Hoxha & Prof. Lekë Sokoli. Argument: Futbolli një e fe e re e njerëzimit.

Radio