Skena në 3 kohë

Skena në 3 kohë

1.
28-05-2023. Aktorët, Donald Shehu & Xhuliano Brisku, në emisionin "SKENA NË 3 KOHË". Kritikë filmi, (Përrallë nga e kaluara). Ilirda Bejleri & Ina Baqoshi në bashkëbisedim( art, letërsi, kulturë)..
2.
17-06-2023 Aktorët, Donald Shehu & Xhuliano Brisku, në emisionin "SKENA NË 3 KOHË". Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje, aktorë, skenografë,. Njerëzit të cilët nuk dalin asnjëherë në skenë. –(pj.2)
3.
18-06-2023 Arti skenik - Filmi shqiptar, dje. Filmi dhe Teatri në kohën tonë. Komponentët që e bëjnë këtë produksion. Të rinjte në art, (suportimi i tyre)
4.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj. "GJENERALI I USHTRISË SË VDEKUR"- Pj.2
5.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj. "GJENERALI I USHTRISË SË VDEKUR"- pjesa e parë
6.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj."Një natë pa dritë"- pjesa e parë.
7.
Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj. -Filmi dhe Teatri në kohën tonë. "Një natë pa dritë" (Pjesae dytë)
8.
SKENA NË TRE KOHË PJESA 2 (FUSHË E BLERTË, FUSHË E KUQE )
9.
SKENA NË TRE KOHË PJESA 1 (FUSHË E BLERTË, FUSHË E KUQE )
10.
PJESA 02 (JETA NË DUART E TJETRIT)
11.
PJESA 01 (JETA NË DUART E TJETRIT)
12.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "Binarët" pjesa e dytë.
13.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj. "Kur hapen dyert e jetës" pjesa 2.
14.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj. "Kur hapen dyert e jetës" pj.1
15.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "Binarët". Pjesa e parë.
16.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "EJA". Pjesa e parë.
17.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "EJA". Pjesa e dytë.
18.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "BRAZDAT".
19.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "BRAZDAT". (PJ. e dytë)
20.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "TOKË E PERGJAKUR". (PJ. e dytë)
21.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "TOKË E PERGJAKUR". (PJ. e parë)
22.
SKENA NË TRE KOHË . "GURET E SHTËPISË SIME"(Pj 1)
23.
SKENA NË TRE KOHË . "GURËT E SHTËPISË SIME" (Pj. 2)
24.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "PËRBALLIMI". (PJ. e dytë)
25.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "PËRBALLIMI". (PJ. e parë)
26.
PJESA 02 (I DASHUR ARMIK)
27.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. " I DASHUR ARMIK" (PJ. e parë).
28.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "KUR NDAHESH NGA SHOKËT" (PJ. e parë)
29.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. " I DASHUR ARMIK" (PJ. e Dytë).
30.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. " Në pyjet me dëborë ka jetë" (PJ. e Dytë).
31.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu. Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. " Në pyjet me dëborë ka jetë" (PJ. e parë).
32.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu. Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "KUR HIQEN MASKAT"(pj.1)
33.
Xhuliano Brisku & Donald Shehu. Filmi shqiptar i cili bëri epokë dje-aktore, skenograf etj.. "KUR HIQEN MASKAT"(pj.2)
34.
Skena në 3 kohë. "STOLAT NË PARK" (Pj. 01)
35.
Skena në 3 kohë. "STOLAT NË PARK" (Pj. 02)
36.
"KOHË E LARGËT" (Pj.02)
37.
"KOHË E LARGËT" (Pj.01)
38.
"RRETHIMI I VOGËL" (Pj. 01)
39.
"RRETHIMI I VOGËL" (Pj. 02)
40.
"NJË EMËR MES NJERËZVE" {Pj. 1}
41.
"NJË EMËR MES NJERËZVE" {Pj2}
42.
"NUSJA DHE SHTETRRETHIMI" (Pj 1)
43.
"NUSJA DHE SHTETRRETHIMI" |PJ.2|
44.
24.03.2024 "SKENA NE TRE KOHE "Pj.1
45.
24.03.2024 "SKENA NË TRE KOHË" Pj.2
46.
2024. 03. 23 "SKENA NË TRE KOHË" Pj.1
47.
30.03.2024 |'Skena në 3 kohë'
48.
31.03.2024 |'Skena në 3 kohë'
49.
"DEBATIK" |Pj.1|
50.
"DEBATIK" |Pj.2|
51.
"MYSAFIRI" - |Pj. 1|
52.
"MYSAFIRI" |PJ2|
53.
"SKENA NË TRI KOHË"- Xhuliano Brisku & Donald Shehu_ Filmi shqiptar "TANA" Pj,1
54.
"SKENA NË TRI KOHË"- Xhuliano Brisku & Donald Shehu_ Filmi shqiptar "TANA" Pj,2
55.
"SKENA NË TRI KOHË"- Xhuliano Brisku & Donald Shehu_ Filmi shqiptar "I DASHUR ARMIK" Pj,1
56.
"SKENA NË TRI KOHË"- Xhuliano Brisku & Donald Shehu_ Filmi shqiptar "I DASHUR ARMIK" Pj,2
57.
PJ-01. "GEZHOJA E VJETER"
58.
PJ-02. "GËZHOJA E VJETËR"
59.
PJ_ 01. "NË PYJET ME DËBORE KA JETË"
60.
PJ_ 02. "NË PYJET ME DËBORE KA JETË"

Radio