GruShtet

GruShtet

1.
"GRU'SHTET" (se01.ep01) - MARGARET THATCHER
2.
"GRU'SHTET" (se01.ep02) - GOLDA MEIR
3.
"Gru'Shtet"-(ELLEN JOHNSON SIRLEAF)
4.
"Gru'Shtet"- (ELISABBET I)
5.
GRU'SHTET - (MADELEINE ALBRIGHT)
6.
GRU'SHTET - (Aung San Suu Kyi)
7.
GRU'SHTET 7- (INDIRA GHANDI)
8.
GRU'SHTET -(ELLEN JOHNSON SIRLEAF)

Radio