Shkrimi me dorë apo me kompjuter?

Shkrimi me dorë apo me kompjuter?

19:02  "Të rinjtë për të rinjtë"- nga Oralda Lahe- Shkrimi me dorë apo me kompjuter …I pari i dalë mode apo ngarkesë që kërkon dhe më shumë përkushtim…

Radio