"MJEKU NË SHTËPI" - Dr.Merita Rroji

"MJEKU NË SHTËPI" - Dr.Merita Rroji

"MJEKU NË SHTËPI" - në përgjigje të pyetjeve të dëgjuesit - në studio me mjekun specialist Dr.Merita Rroji, drejtuese e dep. të Nefrologjisë.

Radio