"ZËRAT E MESNATËS"-drejtpërdrejt

"ZËRAT E MESNATËS"-drejtpërdrejt

Talk-show, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Jerida Sakaj-Ndërsa qyteti bie në heshtje-fragmente që nuk mund të injorohen

Radio