Wolfgang Amadeus Mozart-Koncerti për klarinete në La mazhor

Wolfgang Amadeus Mozart-Koncerti për klarinete në La mazhor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) kompozitor austriak i periullës klasike. Ka kompozuar në të gjitha gjinitë muzikore nga opera, muzika simfonike, muzika e dhomës, muzika vokale instrumentale etj

Radio