"UNË DHE E DREJTA LIGJORE"-drejtpërdrejt

"UNË DHE E DREJTA LIGJORE"-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Blerina Hamzollari-studio e hapur për çështje ende pa zgjidhje - këshillim nga eksperti ligjor Av. Kondi Ilia. Argument: Urdhrat e mbrojtjes dhe kur lëshohen ato. Problemi mbi pasurinë, kur lëshohen urdhrat e mbrojtjes nga gjykata dhe sa të zbatueshëm janë ato. Diskutime në studio dhe telefonata

Radio