"UNË DHE E DREJTA LIGJORE"-drejtpërdrejt

"UNË DHE E DREJTA LIGJORE"-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Algerta Tafani-Avokati në studio i përgjigjet pyetjeve të dëgjuesve për: pronat, të drejtat dhe detyrimet ndaj shtetit, e drejta për t’u informuar, e drejta e mbrojtjes, marrëveshjet, pajtimi etj. -në studio me eksperten ligjore, Prof. Asoc. Lirime Cukaj!

Radio