"UNË DHE BLUZI"

"UNË DHE BLUZI"

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Armand Xhuli-meditime mbi blues-n, prezantim artistësh blues, si edhe pjesë të shquara të tyre

Radio