"UNË DHE BLUZI"

"UNË DHE BLUZI"

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. nga Arman Xhuli-Meditime mbi bluesin dhe prezantim artistësh blues si edhe pjesë të shquara të tyre

Radio