"TRENI EUROPIAN"-premierë

"TRENI EUROPIAN"-premierë

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Oralda lahe-ǒdo të bëhet Shqipëria-Qytetari shqiptar faktori lëvizës, për të përfituar statusin si i barabartë në"Trenin Europian". Tema: Gjuha e urrejtjes në media. Një raport i mundësuar nga Bashkimi Europian në bashkëpunim me Institutin e Medias. Rezultate, përfundime për një fenomen të pranishëm-Të ftuara Kristina Lami kërkuese, studiuese dhe Dorentina Hysa, koord. pranë Institutit të Medias

Radio