Tomaso Albinoni-12 Koncerte për orkestër dir. K. Hogvud

Tomaso Albinoni-12 Koncerte për orkestër dir. K. Hogvud

Tomaso Albinoni (1671-1751) kompozitor dhe violinist italian i periudhës baroke. Ka kompozuar 64 koncerte instrumentale, 8 simfoni, 97 sonata e balete. I famëshëm për Adagion në sol minor për harqe

Radio