TINGUJ QË PASUROJNË SHPIRTIN

TINGUJ QË PASUROJNË SHPIRTIN

Program muzikor, Tiranë, Shqipëri, 2021. -nga Mimoza Kosturi-interpretuesit shqipatare te operes

Radio