TË RINJTË PËR TË RINJTË-drejtpërdrejt

TË RINJTË PËR TË RINJTË-drejtpërdrejt

Emision për të rinj, Tiranë, Shqipëri, 2021. nga Oralda Lahe-Të rinjtë dhe sfidat e tyre, në mikrofonin e Radio Tiranës. Qëndrimet, idetë pro dhe kundër, na japin mundësinë të njohim më mirë këtë grupmoshë. Tema-Libri si vjen tek të rinjtë, sfidat me të cilat përballet kjo grupmoshë

Radio