STINË-QUIZ-drejtpërdrejt

STINË-QUIZ-drejtpërdrejt

Emision argëtues, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Elda Koçi-Argëtohemi së bashku me kuicin e pasdites rreth muzikës shqiptare

Radio