STINË-KUIC-drejtpërdrejt

STINË-KUIC-drejtpërdrejt

Emision argëtues, Tiranë, Shqipëri, 2022. Nga Ervehe Tushe-Argëtim radiofonik me lojëra dhe kuice; Tematika të ndryshme në formën e lojës; Një mesditë me: ata që bënë radio

Radio