STINË-KUIC-drejtpërdrejt

STINË-KUIC-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. -nga Ervehe Tushe-argëtim radiofonik me lojëra dhe kuice që do të përcjellin buzëqeshje, energji të lartë pozitive dhe mjaftueshëm humor në dobi të dëgjuesit që kërkon të humbasë nga realiteti për gati 60 minuta. Tematikat e ndryshme do të përcillen në formën e lojës që të mos mbeten të shkruara vetëm në letër. Një mesditë me: vargun poetik, tingullin misterioz, gjuhën shqipe dhe muzikën shqiptare

Radio