SHËNIMI I DITËS-premierë

SHËNIMI I DITËS-premierë

Analizë, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Nolian Lole-Editorial për ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit politike në vend dhe më gjerë!

Radio