Serenata-mes ritmit të këngëve të përpunuara

Serenata-mes ritmit të këngëve të përpunuara

MUZIKE, SHQIPERI, 2022. Serenata-mes ritmit të këngëve të përpunuara

Radio