PARAJSA E ARTIT TË FJALËS

PARAJSA E ARTIT TË FJALËS

Prodhim artistik, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Evis Trebicka-me situatën e motit për ditën e sotme dhe parashikimin për ditën e nesërme!

Radio