"PA KUFIJ"-drejtpërdrejt

"PA KUFIJ"-drejtpërdrejt

Network: TIRANË-PRISHTINË-SHKUP, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Jaho Margjeka-Tribunë e rëndësishme e debatit për çështje me interes publik dhe"Ura "të komunikimit ndërqytetar në të tri vendet tona. Tema: Fëmijët pa kujdes prindëror;Fëmijët jetim dhe ata të braktisur; strehimi, shkollimi, kujdesi i shoqërisë dhe institucioneve për këtë kategori në nevojë"-E ftuar në Radio Tirana Suela Lilollari, Drejtore e Shtëpisë së Fëmijëve, "Zyber Hallulli", Tiranë

Radio