Ottorino Respighi-"Pishat e Romës", dir. R. Muti, Philadelphia

Ottorino Respighi-"Pishat e Romës", dir. R. Muti, Philadelphia

Ottorino Respighi (1879-1936) kompozitor, muzikolog dhe dirigjent italian, i njohur veçanarisht për 3 poemat simfonike dedikuar Romës

Radio