Olivier Messian -"Vetëtimat e përtejme"

Olivier Messian -"Vetëtimat e përtejme"

Olivier Messiaen (1908-1992) kompozitor, pianist dhe organist francez i rrymës seriale. Kompozoi vepra vokale e instrumentale, veçanarisht për instrumentin e organos

Radio