NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-ritransmetim

NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-ritransmetim

Prodhim artistik, Tiranë, Shqipëri, 2022. Nga Evis Trebicka-shfletojmë librin për fëmijë -"HAIDI " (Ep. 29) , shkruar nga Johanna Spyri!

Radio