NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

Prodhim artistik, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Evis Trebicka-shfletojmë së bashku librin artistik: "Vitet e rinisë"- (pjesa e 14-të) , shkruar nga A. J. Cronin!

Radio