NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

Prodhim artistik, Tiranë, Shqipëri, 2022. Shfletojmë librin artistik për fëmijë-"AH, SIKUR TË QËNDROJA", (Ep. 23) -shkruar nga Kajsa Gordan

Radio