NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

NËPËR FLETËT E LIBRIT PËR FËMIJË-premierë

Prodhim artistik, Tiranë, Shqipëri, 2021. -nga Evis Trebicka-PRINCI I VOGEL nga Antoine de Saint-Exupéry-Ep. 14

Radio