"NË RADIO"-drejtpërdrejt

"NË RADIO"-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2022. Nga Andri Xhahu-Ngjarjet më të diskutuara në 24 orë. Sondazhi i ditës: Sipas vëzhgimit 20 vjeçar të psikologut klinik Seth Meyers, ka tre lloje personalitetesh që shkaktojnë tensione dhe konflikte në marrëdhënie familjare, pune dhe romantike: neglizhentët, narcizistët dhe agresivët. Sipas jush, cilët janë më problematikët në një marrëdhënie?

Radio