NË BOTËN E MUZIKËS KLASIKE

NË BOTËN E MUZIKËS KLASIKE

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. nga Mimoza Kosturi-Vepra dhe autorë të mëdhenj të muzikës klasike. Profil i muzikantit Muharrem Denizi, (pjesa e 2-të)

Radio