"MUZEU I PËRDITËSISË"-premierë

"MUZEU I PËRDITËSISË"-premierë

Përsiatje poetike, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Arta Marku-Emocionet dhe mendimet, përshtypjet dhe gjykimet, oncept dhe monologët, leximet dhe shkrimet. Për ditët që takojmë çdo ditë, për minutat që si kalimtarë vrapojnë njëri pas tjetrit; për kohën, për çastet që varen në akrepat e orëve - Për pështjellimet e zemëriminit - Sipas një poezie të Teodor Laços

Radio