"MUZEU I PËRDITËSISË"-premierë

"MUZEU I PËRDITËSISË"-premierë

Përsiatje poetike, Tiranë, Shqipëri, 2022. Nga Arta Marku-përsiatje mbi tema dhe detaje ofruar nga librat, një copëz letërsi

Radio