"MUZART"-drejtpërdrejt

"MUZART"-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. Nga Jerida Sakaj-Arti si terapi e shpirtit përtej reales-pikturë, muzikë, kalendar, biografi artistike!

Radio