Me të mirënjohurit e këngës sonë të lehtë

Me të mirënjohurit e këngës sonë të lehtë

MUZIKË, SHQIPËRI, 2022. Me të mirënjohurit e këngës sonë të lehtë

Radio