Më të mirat nga Ludwig Van Beethoven

Më të mirat nga Ludwig Van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) kompozitor i epokës klasike gjermane. Autor i operas"Fidelio", 9 simfonive, 32 sonatave për piano, 5 koncerteve për piano e orkestër etj

Radio