Koncerti i Vjenës i vitit të ri

Koncerti i Vjenës i vitit të ri

Në çdo 1 Janar ora 12.00 në mbarë botën transmetohet direkt në radio dhe televizion koncerti i vjenës me muzikë kryesisht të familjes Shtraus me valce, marshe dhe polka

Radio