"KOHA E PYETJEVE - VETERINERI PËRGJIGJET"-drejtpërdrejt

"KOHA E PYETJEVE - VETERINERI PËRGJIGJET"-drejtpërdrejt

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Elda Koçi-Specialisti në ndihmë të mirërritjes së kafshëve shtëpiake-në studio me Dr. Erko Prifti

Radio