Joseph Haydn-Symphony No. 45 in F-sharp minor Farewell

Joseph Haydn-Symphony No. 45 in F-sharp minor Farewell

Joseph Haydn (1732-1809) kompozitor austriak i epokës klasike, është konsideruar"babai "i simfonisë dhe i kuartetit për harqe

Radio