Gaqo Cako-repertor i huaj klasik

Gaqo Cako-repertor i huaj klasik

Gaqo Cako (1935-2018) tenor shqiptar. Ka kenduar reprtorin lirik te operave te huaj dhe shqiptare ne T. O. B. si dhe shume kenge. Mban titullin"Artist i popullit"

Radio