Esencialet e Jean Philippe Rameau-Suitat orkestrale

Esencialet e Jean Philippe Rameau-Suitat orkestrale

Jean Philippe Rameau (1683-1764) kompozitor francez. Shkruajti opera, motete, kantata dhe muzikë instrumentale

Radio