Claude Debussy-Muzikë për piano

Claude Debussy-Muzikë për piano

Claude Debussy (1862-1918) kompozitor dhe pianist francez i rrymës së impresionizmit. Ka shkruar në të gjitha gjinitë muzikore dhe është një nga kompozitorët më të rëndësishëm francezë

Radio