Çesk Zadeja-Vepra të zgjedhura

Çesk Zadeja-Vepra të zgjedhura

Çesk Zadeja (1927-1997) kompozitor dhe profesor shqiptar, konsiderohe"babai "i muzikës serioze shqiptare. Ka shkruar në të gjitha gjinitë muzikore dhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e pedagogjisë

Radio