Bohuslav Martinu -"Eposi i Gilgameshit", Poemë epike

Bohuslav Martinu -"Eposi i Gilgameshit", Poemë epike

Bohuslav Martinu (1890-1959) kompozitor çek i muzikës moderne. Kompozoi opera lirike, balete, muzikë simfonike, instrumentale, muzikë dhome etj

Radio