Alternativë-premierë

Alternativë-premierë

Emision, SHQIPERI, 2021. nga Adela, Jeni dhe grupi i të rinjve-Alternativë-të rinjtë në Klubin e sportit

Radio