"ALTERNATIVË MUZIKORE-UNË DHE BLUZI"

"ALTERNATIVË MUZIKORE-UNË DHE BLUZI"

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2022. nga Armand Xhuli-meditime mbi bluesin, prezantim artistësh blues, si dhe pjesë të shquara të tyre

Radio