A TA PREKIM PAK? -premierë

A TA PREKIM PAK? -premierë

Emision, Tiranë, Shqipëri, 2021. nga Mikela Kakeli-A ta prekim pak muzikën, sportin, kulturën, detyrimisht të përditshmen. Gjithçka dhe të gjithë, ata dhe ato, që na prekin shumë. Tema: Flasim rreth EDUKIMIT-referuar Sir Ken Robinson

Radio