"60 MINUTA NË FUSHËN TIME"-drejtpërdrejt

"60 MINUTA NË FUSHËN TIME"-drejtpërdrejt

Emision sportiv, Tiranë, Shqipëri, 2022. Nga Ervin Baku-me kampionët e sportit shqiptar

Radio