Radio Shkodra (FM 92 MHZ Shkodër)

Programi ditor - E shtunë 3 dhjetor

Nuk ka programe

Radio