Sociologjia e Suksesit

Sociologjia e Suksesit

E premte, 14 Janar 2022, ora 20:35, Mentori i suksesit, Prof.Dr. Lekë Sokoli, në vlerësimin: Raporti ‘sukses – proces të mësuari’.

Perceptimet ‘tradicionaliste’ mbi të mësuarit, të kontestuara nga përvoja dhe shkenca bashkëkohore, si:

1. Fëmijët kanë mangësi, ndaj shkollat duhet t'i mbushin mangësitë e fëmijëve (perspektiva e mangësive vs. perspektiva e prirjeve)

2. Për të mësuar nevojitet vetëm koka, vetëm arsyetimi logjik (dimensionet e ndryshme të inteligjencës)

3. Të gjithë duhet të mësojnë njëlloj (stilet e ndryshme të të mësuarit)

4. Mësimi bëhet vetëm në klasë (klasa dhe alternativat e saj)

5. ‘Ka fëmijë të zgjuar dhe fëmijë budallenj’

6. Studentët/nxënësit duhet të marrin përgjigje në klasë për të gjitha pyetjet që shtrojnë

Pra shkolla – si çelës universal i suksesit: por si dhe për çfarë...?

Dijet kanë afat skadence: Shkolla gjatë gjithë jetës

Radio