Rrëfim mbi dashurinë dhe errësirën

Rrëfim mbi dashurinë dhe errësirën

"Çfarë është ferri? Ç’është parajsa? Patjetër që është brenda nesh. Në shtëpitë tona. Ferrin dhe Parajsën mund t’i gjesh në çdo dhomë. Pas çdo
dere. Poshtë çdo batanije. Ja! Pak ligësi dhe njerëzit bëhen të gjithë ferr me njëri – tjetrin. Pak dhembshuri, pak zemërgjerësi dhe njerëzit gjejnë
parajsën te njëri – tjetri.Thashë pak zemërgjerësi dhe dhembshuri, nuk thashë dashuri: Unë nuk besoj shumë tek dashuria universale. Dashuria e secilit për secilin –ndoshta është më mirë t’ia lëmë Jezusit këto. Dashuria është krejt tjetër gjë. Nuk është fare as si zemërgjerësia e as si
dhembshuria. Përkundrazi. Dashuria është një përzierje interesante e të kundërtave, një përzierje e egoizmit ekstrem me përkushtimin total. Një
paradoks! Dashuria, dashuria.Të gjithë flasin rreth saj sikur dashuria të ishte diçka që njeriu mund ta zgjedhë, por dashuria nuk zgjidhet, ajo të kap si sëmundje dhe të zë si fatkeqësi.

Atëherë, ç’është kjo që ne e zgjedhim? Çfarë duhet të zgjedhin qeniet njerëzore çdo minutë të ditës? Zemërgjerësinë dhe koprracinë. Çdo
fëmijë e di këtë, e prapëseprapë ligësia nuk mbaron. Si shpjegohet kjo? Më duhet se e gjitha vjen nga ajo molla që hëngrëm atëherë: hëngrëm
mollën e helmuar...”

Kjo ishte një pjesë e shkurtër nga libri “Rrëfim mbi dashurinë dhe errësirën” e shkrimtarit izrealit Amos Oz, I cili lindi në Jerusalem, 4 maj 1939.

Video: Junior D. Mullai

https://rtsh-radio.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/04/02167aa57f21438c8d67a9b3e374a78c.mp4

Radio