Ndikimi i mentalitetit në zonat rurale në lidhje me edukimin dhe formimin profesional

Ndikimi i mentalitetit në zonat rurale në lidhje me edukimin dhe formimin profesional

"TË RINJTË PËR TË RINJTË" - Të rinjtë dhe sfidat e tyre, në mikrofonin e Radio Tiranës. Qëndrimet, idetë pro dhe kundër, na japin mundësinë të njohim më mirë këtë grupmoshë. Tema: Ndikimi i mentalitetit në zonat rurale në lidhje me edukimin dhe formimin profesional. Si ndikon në të ardhmen e të rinjve - flasin të rinjtë e Tiranës, Krujës, Elbasanit.

Radio