Çdo të mërkurë në mbrëmje vjen..."Në botën e muzikës klasike"

Çdo të mërkurë në mbrëmje vjen..."Në botën e muzikës klasike"

NË BOTËN E MUZIKËS KLASIKE - vepra dhe autorë të muzikës klasike. Mbrëmje muzikore e muzikës së dhomës me: koncert Antonio Vivaldi për dy trompa dhe suita për harqe e Eduard Grig

  - Të ftuar solistët:

  • Reinaldo Foci

  • Xhino Daja

Radio