22:35 MUZIKA DHE KUJTIMET- i ftuar Kostandin Kapo

22:35 MUZIKA DHE KUJTIMET- i ftuar Kostandin Kapo

Aktualiteti i ditës, i përkthyer në nota dhe poezi të muzikës italiane.

Ndikimi i kulturës së shtetit fqinj, sipas vëzhgimit të Kostandin Kapo, ish inxhinier që e ushtroi aktivitetin e tij për vite me rradhë midis dy shteteve, Shqipërisë së origjinës dhe Italisë pritëse.

Radio